Rijksinstituut voor Volkesgezondheid en Milieu

Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO-online versie 2019/6.0,©RIVM)

NEVO-online

NEDERLANDS VOEDINGSSTOFFENBESTAND (NEVO)

Gebruik van NEVO-online

NEVO-online wordt uitgegeven door het RIVM en bevat een uitgebreide selectie uit het NEVO-bestand. Informatie over het gebruik van NEVO-online kunt u vinden op de NEVO-website. Voor gebruik van NEVO-online gelden copyright en disclaimer. De huidige versie is: NEVO-online versie 2019/6.0

Zoeken

U kunt zoeken op voedingsmiddelengroep, (een deel van) voedingsmiddelnaam of op NEVO-code. Met de knop ‘Vasthouden selectie’ kunt u meerdere keren achter elkaar zoeken, waarbij de eerder gevonden zoekresultaten blijven staan. Met ‘Toon geselecteerde voedingsmiddelen’ kunt u voedingswaarden van de gekozen voedingsmiddelen inzien.Using NEVO online

NEVO online is published by the RIVM and contains a large selection from the NEVO database. Information on how to use NEVO online is available on the NEVO website. When using the NEVO data copyright and disclaimer are applicable. The current verion is: NEVO-online version 2019/6.0

Search

You can search by food group, (part of the) food name or on food code. You can save your search results by using the button ‘Retain selection’ and continue with a new search. By using ‘Show selected food items’ the nutrient values of the chosen food items are shown.