Rijksinstituut voor Volkesgezondheid en Milieu

Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO-online versie 2019/6.0,©RIVM)

NEVO-online

 
energie en macronutriënten (per 100g voedingsmiddel)