Rijksinstituut voor Volkesgezondheid en Milieu

Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO-online versie 2016/5.0,©RIVM)

NEVO-online

in / (NEVO-code: )
bronidbron
13.00000berekend obv andere voedingsstoffen, voor meer informatie zie achtergrondinformatie op website