Rijksinstituut voor Volkesgezondheid en Milieu

Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO-online versie 2016/5.0,©RIVM)

NEVO-online

in / (NEVO-code: )
bronidbron
03.00114overname uit:
McCance and Widdowson's The composition of foods 6e druk, 2002
Food Standards Agency