Rijksinstituut voor Volkesgezondheid en Milieu

Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO-online versie 2016/5.0,©RIVM)

NEVO-online

in / (NEVO-code: )
bronidbron
01.00325.054analyse door:
Haan HPM de
Vitamine-analyses diverse producten ten behoeve van NEVO
2009
TNO
analysemethode: Hydrolyse, HPLC, fluorimetrie