Rijksinstituut voor Volkesgezondheid en Milieu

Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO-online versie 2016/5.0,©RIVM)

NEVO-online

in / (NEVO-code: )
bronidbron
01.00321.003analyse door:
RIVM
Analyse diverse producten ten behoeve van NEVO
2009
SGS Nederland B.V.
analysemethode: Drogen mbv droogstoof of vacuumstoof