Rijksinstituut voor Volkesgezondheid en Milieu

Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO-online versie 2016/5.0,©RIVM)

NEVO-online

in / (NEVO-code: )
bronidbron
01.00197.005analyse door:
Mensink RP ea
Bronnen in de voeding van (n-3) meervoudig onverzadigde vetzuren en de opneming van deze vetzuren door zelfstandig wonende ouderen
Rapportnummer 92-06, (1995)
nVWA
analysemethode: Gasvloeistofchromatografie